Activiteiten - Werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen)

In het kader van CAO’s afgesloten in het Paritair Comité Vervoer, neemt de sector het brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag) vanaf 60 jaar ten laste. Dit systeem is van toepassing sinds 31/01/1985.

Het Sociaal Fonds neemt de brugpensioenuitkeringen op zich voor alle arbeiders die een anciënniteit van minimum 10 jaar in de sector kunnen aantonen.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Designed by ATdesign