Job Info

Het doel van JOB INFO is om mensen die interesse hebben voor een job als bus- of carchauffeur of mechanieker aan een arbeidsplaats te helpen in de sector van het bezoldigd personenvervoer over de weg (Paritair Comité 140.01).  Indien u op zoek bent naar een job in de sector kan u via deze weg  uw CV online plaatsen welke 24u/24u consulteerbaar is door de bedrijven van de sector.

Uw CV blijft gedurende 3 maanden online op de website van het Sociaal Fonds Bus/Car.  Gedurende deze periode kan u zelf uw CV aanpassen, schrappen of verlengen.

Indien u beroep doet op deze dienstverlening geeft u de toestemming aan het Sociaal Fonds om uw persoonlijke gegevens te publiceren.

Krachtens de privacywet (wet van 8 december 1992 houdende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens – B.S., 18 maart 1993 – gewijzigd door de wet van 11 december 1998 – B.S. 3 februari 1999), verzekeren wij u dat deze persoonlijke informatie enkel wordt gebruikt in het kader van JOB INFO en in geen enkel geval zal gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Designed by ATdesign