Het vinden en begeleiden van toekomstige autobus- of autocarschauffeurs is onder meer een verantwoordelijkheid van het Sociaal Fonds voor onze sector. Met ‘IUVENIS 4’ wil het Sociaal Fonds jongeren behorende tot risicogroepen begeleiden naar een duurzame tewerkstelling in onze sector.

Hiermee beoogt het Sociaal Fonds om het aandeel van jongeren, momenteel ondervertegenwoordigd in de sector, te verhogen en tegelijkertijd te werken aan versterking van de instroom om de toenemende vergrijzing in de sector op te vangen.

TRAJECT

 1. Sollicitatiegesprek
  Komt de jongere, na het behalen van rijbewijs D, in aanmerking voor een duurzame tewerkstelling in het bedrijf? Beschikt hij/zij over de juiste sleutelcompetenties?
 2. Beroepsverkennende of meerijstage – kennismaking met de peter/meter
  De kandidaat maakt kennis met het bedrijf en het beroep. De rol van de peter/meter is belangrijk tijdens deze stage. Een goed onthaal zorgt immers voor een hogere motivatie, bevordert de integratie en verhoogt de kans dat hij of zij lang bij jouw bedrijf aan boord blijft.
 3. Aanmelding IUVENIS-kandidaat
  Meld je kandidaat aan bij het Sociaal Fonds met het aanmeldingsformulier (link) en copy van identiteitskaart en rijbewijs.
 4. Aanvraag medisch onderzoek & IBO
  De kandidaat chauffeur moet een medisch attest kunnen voorleggen bij aanvang van de praktijklessen. Het medisch onderzoek wordt door het bedrijf aangevraagd. Om alles vlotjes te laten verlopen wordt ook al de IBO-consulente verwittigd over de opstart van het traject. Zij kan dan de nodige voorbereidingen treffen voor de ondertekening van het IBO-contract.
 5. Theoretische opleiding
  Op de startdag wordt het traject en het beroep nogmaals toegelicht. De kandidaat krijgt de handboeken, toegang tot de online module van ‘Wees Wegwijs’ en de examendatum. Als extra ondersteuning voorzien we twee Q&A-dagen om de moeilijkste vragen te beantwoorden.
  We rekenen erop dat de peter/meter de kandidaat contacteert en motiveert tijdens de theorie-opleiding.
 6. Opleiding op de Simbus of simulator
  De eerste kilometers met de bus in een veilige omgeving. De kandidaat leert enkele basistechnieken aan als voorbereiding op de praktijklessen.
 7. IBO
  Na het slagen voor de theorie D en vakbekwaamheid wordt een IBO-contract afgesloten tussen het bedrijf en de kandidaat. Hiervoor zijn reeds leerplannen uitgewerkt voor de verschillende deelsectoren. De gemiddelde duurtijd van de IBO is 13 weken.
 8. Praktijkopleiding
  De praktijkopleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid wordt gegeven door een erkende autorijschool. Het examen wordt afgelegd in een erkend examencentrum van GOCA. De kandidaat start met 24 uren rijles en krijgt, indien nodig, de mogelijkheid tot herkansing van het rijexamen. Het maximum aantal praktijklesuren is 30 uren.
 9. Prodata
  De IBO kan eventueel een opleiding Prodata bij De LIJN omvatten. Inschrijving van de kandidaat bij De LIJN gebeurt zoals gebruikelijk door het bedrijf.
 10. Opleiding Persoonlijke groei & werkattitude
  Om uitval te vermijden en een goede integratie in de arbeidsmarkt te versterken wordt een opleiding ‘Persoonlijke groei & werkattitude’ aangeboden aan alle IUVENIS-jongeren.
 11. Interne opleiding
  Het is uitermate belangrijk dat de kandidaat bijkomend een goede interne begeleiding krijgt tijdens de IBO. Bij voorkeur wordt de kandidaat begeleid door een peter/meter van het bedrijf.
 12. Duurzame tewerkstelling
  Na het positief afronden van de IBO volgt een duurzame tewerkstelling.
 13. IBO

  IBO staat voor Individuele BeroepsOpleiding en biedt bedrijven een ideaal kader om gemotiveerde kandidaten de nodige competenties aan te leren en ze op te leiden om een vacature in te vullen.
  • Met behulp van de VDAB wordt een werkzoekende opgeleid gedurende de periode van een IBO
  • Aan de hand van een opleidingsplan leert een bedrijf de werkzoekende de competenties die nodig zijn om een job goed uit te oefenen.
  • Tijdens de IBO betaalt het bedrijf geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie.
   (Lees meer over de kost van een IBO.)
  • Na de IBO volgt een aanwerving van de werkzoekende aan met een contract van (on)bepaalde duur. De minimum duur van het contract is de duur van de IBO.
  Meer info over de IBO is beschikbaar op de website van de VDAB: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ibo

  AANBOD

  In het kader van het project ter bevordering van de sectorale tewerkstelling van jongeren behorende tot de risicogroepen van de Federale overheid neemt het Sociaal Fonds onderstaande kosten voor haar rekening:
  • Theoretische opleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
  • Praktijkopleiding rijbewijs D en vakbekwaamheid
  • Examenretributies
  • Training ‘Persoonlijke groei en werkattitude’
  Voor het bedrijf rest de organisatie en kosten van medische onderzoek, de interne begeleiding door de peter of meter en de productiviteitspremie gedurende de looptijd van de IBO.
  Dit project loopt van 01/01/2020 tot en met 31/12/2021.

  DOELGROEP: POTENTIELE KANDIDATEN

  Doelgroep voor het IUVENIS 4-project zijn jongeren behorende tot risicogroepen met een grote interesse in het beroep en motivatie om de nodige competenties te verwerven. Bijkomende praktische voorwaarden:
  • De kandidaat IUVENIS is jonger dan 26 jaar (bij aanvang van de IBO)
  • De kandidaat beschikt over een geldig rijbewijs B
  • De kandidaat is bij de VDAB ingeschreven als werkzoekende
  • De kandidaat komt in aanmerking voor een IBO

  INTERESSE?

  Zoekt u als bedrijf een gemotiveerde kandidaat chauffeur kan u voor meer info terecht bij het Sociaal Fonds.
  Er is een match tussen een kandidaat chauffeur en u als bedrijf dan kan u zich via het aanmeldingsformulier inschrijven voor het project IUVENIS 3.
  Contactpersoon: Veronique Swijsen (0476/92.70.66 - Veronique.swijsen@sociaalfonds.be)

  Aanmeldingsformulier

Sociaal Fonds voor Werklieden van de Ondernemingen der Openbare en Speciale Autobusdiensten en Autocardiensten
Metrologielaan 8 - 1130 Brussel | info@sociaalfondssocial.be

Hosting by Tutum